Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоору

Долбоордун аталышы «Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоору (АИД-3)»
Донор Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы (ЭӨА)
Сүйлөшүүлөрдүн датасы: 16-февраль  2016-жыл
Кол коюлган дата: 12-июнь 2015-жыл
Ратификация болгон дата: 5-январь 2016-жыл
Күчүнө кирген дата: 26-февраль 2016-жыл
Долбоорду жабуу датасы: 30-ноябрь 2020-жыл
Долбоорду каржылоону жабуу датасы: 30-март 2021-жыл
Долбоордун жалпы бюджети: 12,0 млн. АКШ доллары
Кредиттин өлчөмү: 6,6 млн. АКШ доллары
Гранттын өлчөмү: 5,4 млн. АКШ доллары
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн салымы: Каралган эмес
Коомчулуктардын салымы: 0,273 млн. АКШ доллары
Кредиттин шарттары: Төлөө мөөнөтү 15-май 2021-ж. баштап  15-ноябрь 2052-ж. чейин
Долбоор камтыган аймактар: Чүй, Талас, Ысык-Көл жана Нарын облустары
Аткаруу цикли 3 циклдан турат