ТАЛАС ОБЛУСУ / ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо / Оценка конкурсных документов АА включенных в короткий список — (2 цикл)