ЧҮЙ ОБЛУСУ / ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ Жогорку балл алган ААларды колдоо туралуу чечим (Чакан долбоордор) / Решение о поддержке АА, набравших наибольшее количество баллов (Микропроекты)