НАРЫН ОБЛУСУ / НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ Жогорку балл алган ААларды колдоо туралуу чечим (Ири долбоордор) / Решение о поддержке АА, набравших наибольшее количество баллов (Подпроекты)