ЧҮЙ ОБЛУСУ / ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо / Оценка конкурсных документов АА включенных в короткий список