НАРЫН ОБЛУСУ / НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо / Оценка конкурсных документов АА включенных в короткий список