ТАЛАС ОБЛУСУ / ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ Сынактын биринчи этабынан өткөн чакан долбоорлор / Микропроекты прошедшие первый этап конкурса