НАРЫН ОБЛУСУ / НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ Сынактын алгач этабынан өткөн чакан долбоорлор / Микропроекты прошедшие предварительный этап конкурса