СУРОО / ЖООПТОР (Жергиликтүү коомчулук үчүн курс)

37 thoughts on “СУРОО / ЖООПТОР (Жергиликтүү коомчулук үчүн курс)

 1. Должен ли айыл окмоту финансировать СООППВ?
  СООППВ является общественной организацией и финансировать ее деятельность нельзя. Другое дело есть ли договор между СООППВ и айыл окмоту. Если есть договор временного пользования водопроводной сетью, то айыл акмоту как собственник муниципальной собственности водопроводной сети имеет возможность проводить ремонт сети водоснабжения.

 2. 1. Жергиликтуу Кенештин депуттары айлык албаса эмне максат менен депутат болууга жулунушат?
  Депутаттыка талапкер жаран оз айылынын экономикасын, социалдык абалын жакшыртууга оз салымын кошуу учун барат.
  2. Жергиликтуу Кенештин уч жолку чакырылышына депутат болгон адамга пенсияга чыгууда артыкчылыктар каралганбы?
  Жергиликтуу Кенештин депутаттарына пенсияга чыгууда эч кандай женилдиктер каралган эмес.
  3. Вертикалдуу конфликт менен горизанталдуу конфликтин айырмасы кандай?
  Вертикалдуу конфликт деп жумуш беруучу менен жалдануучунун, бийлик адамдары менен жонокой жарандардын ортосундагы конфлиет.
  Горизанталдуу конфликт денгээли бирдей болгон жарандардын ортосундагы конфликт.

 3. 1 суроо.
  Айыл окмот башчысы канча жылга шайланат?
  Жооп.
  Айыл окмот башчысы жергиликтуу кенештин депутаттарынын шайлануу моонотуно шайланат.

  2 суроо.
  Кыргыз Республикасында канча муниципалитет бар?
  Жооп.
  Жалпысынан биздин мамлекетте 484 муниципалитет бар. Анын ичинен 452 айылдык жана 32 шаар муниципалитеттери болуп болунот.

 4. 1- суроо.
  Айыл окмот башчысына талапкердин бир тууганынын соттуулугу, талапкерге таасир этпейби?
  Жооп:
  Жок, таасир этпейт. Соттуулугу боюнча талап, айыл окмот башчысыны ким талапкер болсо ошол талапкерге гана таандык.

 5. 1- суроо.
  Айыл окмот башчысына талапкердин бир тууганынын соттуулугу, талапкерге таасир этпейби?
  Жооп:
  Жок, таасир этпейт. Соттуулугу боюнча талап, айыл окмот башчысына ким талапкер болсо ошол талапкерге гана таандык.

 6. 2-суроо.
  Жергиликтуу кенештин туруктуу комиссияларынын курамы канча депутаттан болушу керек жана бир эле депутат экинчи туруктуу комиссияга дагы мучо боло алабы?
  Жооп:
  Мыйзам боюнча туруктуу комиссиялардын курамы 3 адамдан кем болбошу керек, 11 мандаттуу кенештин курамында бир депутат эки туруктуу комиссияга мучо болуп иш алып барганга жол берилет.

 7. 3-суроо.
  Жергиликтуу кенеш, айыл окмот башчысынын орун басарына коюлган талаптагыдай, башка адистерди дагы кызматтан бошотуу тууралуу окмот башчыга сунушун бере алабы?
  Жооп:
  Жок, башка адистерди кызматтан бошотуу тууралуу сунушун бере албайт.

 8. 4-суроо.
  Жергиликтуу кенештин сессиясына коомчулукту катыштырышпайт, сессия ачык болушу керекпи жана кандай учурда жабык сессия откорулот?
  Жооп:
  Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундо мыйзамдын 30-беренесинин 1-пунктунда, “Жергиликтуу кенештин сессиялары коомчулук учун ачык. Ар бир жаран жергиликтуу кенеш тарабынан бекитилген регламентке ылайык сессияларга катышууга укугу бар” деп жазылып турат. Андыктан жергиликтуу кенештердин сессиялары ачык откорулушу керек жана ар бир жаран сессияларга катышууга укугу бар.
  Ушул 30-берененин 2-пунктунда “Жергиликтүү кеңеш, эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат” деп жазылып турат. Жергиликтуу кенештер мамлекеттик сырга байланыштуу маселелерди кароодо жабык сессия откорушот.

 9. 1.Айыл окмоту резервдик фондтогу акча каражатын Жергиликтуу Кенештин уруксаты жок пайдалана алабы?
  Жооп. Айыл окмоту резервдик фондтогу акча каражтын айыл аймагындагы койгойлорду чечууго Жергиликтуу Кенештин уруксаты жок пайдалана алат.
  2. Айылдын элин фокус топторго катыштыруу, чогулуштарга, коомдук угууларга чогултуу ото кыйын. Кайсы жол менен кондурсо болот?
  Жооп. Биринчиден элге тшундуруу иштерин жургузуп туруш керек. Маалыматтарды туура жана оз убагында жеткирип туруу зарыл. Угут иштерин гана колдоно алабыз.

 10. Джумагазиев Зркин.
  09.06.2021в 18:10

  1 суроо.
  Аксакалдар сотунун торагасына эмгек акы толонобу.

  жооп: Жок толонбойт. Тузулгон коомдук оз алдынча башкаруу органдары оз ишмердуулугун коомдук негизде алып барышат.

  2суроо.
  Багыттуу берилген трансфертти башка, зарыл болгон маселени чечууго жумшаса болобу.

  жооп: Багыттуу берилген акча каражаттарын башка маселелерди чечууго жумшаганга мыйзам жол бербейт. Эгерде ушундай корунуш орун алып калган болсо чечим кабыл алган жетекчи жоопко тартылып калат.

 11. 1суроо.
  Муниципалдык кызматкер депутат боло алабы?

  жооп: Жергиликтуу кенештин депутатынын статусу жонундогу мыйзамга ылайык, муниципалдык
  кызматкер деген статуска ээ болгон адам, озунун аймагындагы кенешке депутат боло албайт.
  Ошол эле учурда бир айыл окмотунун муниципалдык кызматкери башка айылдык аймактын
  жергиликтуу кенешинин депутаты болууга мыйзам жол берет.

  2 суроо.
  Айыл окмот башчысы муниципалдык мулкту куроого коюп насыя ала алабы?

  жооп: Муниципалдык мулкту пайдалануу эрежесин жергиликтуу кенеш бекитет. Эгерде
  жергиликтуу кенештин маакулдугу болсо муниципалдык мулкту куроого койсо болот.

  3 суроо.
  Жергиликтуу маанидеги маселелерди чукул чечуу максатында айыл окмот башчысы тендер
  жарыялабастан куруучу компания менен тикелей келишим тузо алабы?

  жооп: Чечилуучу маселенин зарылдыгына карабастан иш аракеттер Кыргыз Республикасындагы
  мамлекеттик сатып алуулар жонундогу мыйзамдын талаптарына шайкеш келиши керек. Башкача
  айтканда тендер жарыялабастан тикелей келишим тузо албайт.

  4 суроо.
  Айыл окмот башчысы акимдин алдында жооптуубу?

  жооп: Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонундогу мызамдын талаптарына ылайык айыл окмот башчысы жергиликтуу кенештин жана жергиликтуу коомчулуктун алдында жооптуу. Ал эми мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча, укуктарын келишимдин негизинде откоруп берген мамлекеттик органдардын алдында жооптуу.

 12. 1 суроо.
  Жергиликтуу кенештин депутаты оз шайлоочуларына отчет берип туруш керекпи?
  Жооп.
  Жергиликтуу кенештин депутаты оз шайлоочуларынын алдында жылына бир жолудан кем эмес отчет берип турууга милдеттуу.
  2.суроо.
  Жергиликтуу кенештин дем алыш кундору кабыл алган чечимдери мыйзамдуу кучко ээ болобу.
  Жооп.
  Жергиликтуу кенеш оздору бекиткен регламентке каршы келбесе мыйзамдуу кучко ээ.
  3.суроо
  Айыл окмот башчысы зарыл болгон учурларда тендер откозбой сатып алууларды жургузсо болобу.
  Жооп.
  КР Мамлекеттик сатып алуулар жонундо мыйзамынын негизинде бардык сатып алууларды тендер аркылуу жургузуш керек. Эгерде тендер откозбой сатып алууларды жургузсо мыйзамсыз болуп жоопко тартылып калат.

 13. 1-суроо.
  Жергиликтуу кенештин депутаты, 1-сессияда, тораганы шайлоодо жана туруктуу комиссияларды шайлоодо жана 2-сессияда, айыл окмот башчысын шайлоодо катышып, андан кийин шаарга иштегени кетип калган. Ошол бойдон бир жыл бою сессияларга катышпай журо берди. Депутат катышпай журо берсе болобу?
  Жооп:
  Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу жонундо Кыргыз Республикасынын мыйзамында “Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу” деген 3-беренесинин 10-пунктунда “Жүйөлүү себептерсиз жергиликтүү кеңештин жыйналыштарында бир жыл ичинде төрт жолудан ашык катышпоосу” деп корсотулгон.
  Демек, жергиликтуу кенештин депутаты бир жыл ичинде төрт жолудан ашык сессияга катышпаса, анын ыйгарым укугун моонотунон мурда токтотуу тууралуу Жергиликтуу кенеш чечим кабыл алса болот.

 14. 1 суроо.
  Административдик штрафтар кайсы бюджетке тушот?
  Жооп.
  Административдик штрафтар салыктык эмес киреше болуп жергиликтуу бюджетке тушот.
  2 суроо.
  Айыл окмот бала бакчанын ондоп тузоо иштерине каражат болбой жатат, билим беруу министирлине кайрылгыла деп. Районого кайрылсак бала бакча айыл окмоттун балансында ондоп тузоо иштерине оздору конул бурсун деп койду.
  Жооп.
  Бала бакча муниципалдык мулк болгондуктан аны он абалда кармап турууга жергиликтуу бюджеттен каражат болуп туруу зарыл. Болбосо мулк жарактан чыгып калуусу мумкун.

 15. 1 суроо.
  Муниципалдык менчик катары айыл окмоттун балансында турбаган мектептин имаратынын
  ондоп тузоо жумуштарын жергиликтуу бюджеттен каржылоо мыйзамдуубу?

  жооп: Муниципалдык менчик катары айыл окмотунун балансында болбогон объектилерди
  жергиликтуу бюджеттин эсебинен каржылоо мыйзамсыз. Айтылгандай корунуш орун алган
  учурларда , чечим кабыл алган жетекчи жоопко тартылып калышы мункун.

  2 суроо.
  Айыл чарба жерлерин бир категориядан экинчи категорияга айылдык кенештин чечими менен
  которсо болобу?

  жооп: Жок болбойт. Айыл чарба жерлеринин категориясы Жогорку Кенештин чечимдери менен
  которулат.

  3 суроо.
  АЧЖМФ жерлерин ижарага беруудо конкурстук башталгыч бааны айыл окмоттун жер адиси
  койобу?

  жооп: Кыргыз Республикасында ЖОБ жонундогу мыйзамдын негизинде ижара акысынын баасын
  жергиликтуу кенеш бекитип берет.Откорулгон конкурстун негизинде тузулгон келишимде ижара
  акысы башталгыч баадан кем болуусу мункун эмес.

 16. 1-суроо.
  Жергиликтуу бюджеттин аткарылышы тууралуу жонокой жарандарга айыл окмотунон маалымат беришпейт. Карапайым эл маалыматты кантип алсак болот?
  Жооп:
  КР Бюджеттик кодекстин 126-беренесинде “Жарандык бюджет мамлекеттик жашыруун сырларды коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, Өкмөт тарабынан бекитилген усулга ылайык түзүлөт жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын сайтына жайгаштырылат” деп жазылган. Андыктан финансы министрлигинин gb.minfin.kg сайтына кирип, озунуздорго тиешелуу айыл аймактын жергиликтуу бюджетинин аткарылышы, кийинки жылдарга долбоорлору жана бекитилген бюджеттер тууралуу маалыматтарды ала аласыздар.

 17. Население платит за питьевую воду согласно тарифу, но в случаях поломки (например, насос вышел из строя), населению приходится опять собирать деньги на ремонт. Это правильно?
  Ответ: При расчете тарифа на питьевую воду изначально нужно учитывать расходы на ремонт.

 18. От чего зависит размер выравнивающего гранта?

  Ответ: Зависит от бюджетной обеспеченности местного бюджета, т.е. : Объем доходов / кол.жителей.

  Полная информация: “Порядок определения выравнивающих трансфертов”.

 19. 1 суроо.
  Мектептин директору, бала бакчанын башчысы жергиликтуу кенешке депутат боло алабы? Эки ишти аркалай алабы.
  Жооп.
  Мектептин директоу менен бала бакчанын жетекчиси оз ишинде айлык акы алып иштешет. Депутаттык болсо коомдук иш жана акы толонбойт, ошондуктан оз ишинде да иштеп элдин окулу болууга да мыйзам жол берет.
  2 суроо.
  Дыйкан чарбада иштеген жылдар муниципалдык стажга киреби?
  Жооп.
  Дыйкан чарбада иштеген жылдар жалпы иш стажга жана кийин пенсия алганга кирет, бирок муниципалдык кызмат стажына дыйкан чарба кирбейт.
  3 суроо.
  Айыл окмоттун штаттык бирдигин Жергиликтуу кенеш кыскартып бере алабы?
  Жооп.
  Айыл окмоттун штаттык бирдги КР Окмотунун токтомунун негизинде тузулот жана Жергиликтуу кенешке аны кыскартууга укук берилген эмес.

 20. 1 суроо.
  Айыл окмотундо, конкурстан отуп келе элек адам, кандайдыр бир адистин милдетин аткаруучу болуп иштейт. Ошол кызматкерге муниципалдык кызмат жонундогу мыйзамда каралган женилдиктер, кошумча акчалар, берилиши мыйзамдуубу?

  Жооп: Жок мыйзамсыз. Кошумча акча ( стажга жана чинге карата берилуучу каражат) мамлекеттик кадр кызматынан конкурстан отуп кызмат ордуна дайындалган муниципалдык кызматкер деген статуска ээ болгон адамга кана берилет.

  2 суроо.
  Айылдык аймакта жашаган адамдардын баары жергиликтуу коомчулуктун мучосу болуп
  эсептелеби.

  Жооп: Айылдык аймакта туруктуу жашаган элдин 16ты жаштан жогоркулары жергиликтуу
  коомчулуктун мучосу катары эсептелет.

 21. 1-суроо.
  Жергиликтуу кенеш жайыт комитетинин отчетун угуп, бюджетин беките алабы?
  Жооп:
  Жергиликтуу кенеш жергиликтуу бюджетти бекитет. Жайыт комитетинен отчет эмес маалыматын укканга укугу бар.
  2-суроо.
  Айылдын четинен республикалык маанидеги жол отот. Катуу жааган жаандан кийин сел журуп, жолдун четин суу жеп кеткен. Жол тейлоо мекемесине кайрылганыбызда, акча каражатынын тартыштыгын айтып, каражат болунмойунчо жасай албастыгын билдиришкен. Жергиликтуу бюджеттен каражат болууго болобу?
  Жооп:
  Жергиликтуу бюджеттен муниципалдык жолдорго каражат боло аласыздар. Ал эми республикалык маанидеги жолду ондоого боло албайсыздар.
  Республикалык маанидеги жолдорго республикалык бюджеттен каражат болунуп, райондук жол тейлоо мекемелери аркылуу ондолушу керек.

 22. 1-суроо.
  Айыл аймактын жарандарынын айдоо аянттарына сугат суусу менен убагында камсыз кылып туруусу учун СПАга жергиликтуу бюджеттен акча каражатын болуп берсе болобу?
  Жооп:
  Жергиликтуу бюжеттен каражаттарды, жергиликтуу маанидеги маселелерди чечууго жана мамлекеттик органдар тарабынан жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарына берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу учун республикалык бюджеттен максаттуу трансферттерди караган учурда болунушу керек.
  Ал эми СПАга жергиликтуу бюджеттен каражат болуп беруу жагы мыйзамда каралган эмес.

 23. 1 суроо.
  Жайыт комитети жайыттарды пайдалануучулардан чогултулган акча каражаттарын кандай
  тартипте пайдаланат, анын мыйзамы барбы?

  Жооп: Жайыттарды пайдалануудан тушкон акча каражаттары жергиликтуу бюджетке
  кириштелет.
  Жалпы тушкон сумманын учтон экиси жылсайын тузулуп бекитилуучу пландын негизинде
  жайыттарды, жолдорду жана малчыларга ынгайлуу шарттарды тузууго жана жайыт
  комитетинин чыгымдарына жумшалат. Ушундай тартип “Жайыттар жонундо” деген мыйзамда
  каралган.

  2 суроо.
  Багытсыз пайдаланылган акча каражаты деп эмнени айтат, ушуну кандай тушунобуз?

  Жооп: Жергиликтуу бюджетти тузуу, бекитуу жана аткаруу иштери “Бюджеттик Кодекстин”
  талаптары менен жонго салынат. Ошол кодекстин талаптарына ылайык бир багытка болунгон
  акча каражаттарын башка багытка жумшаган учурлар жанагы сиздер айткан багытсыз
  пайдаланылган акча деп муноздолот. Мындай мыйзам бузууларга жол берген жетекчи мыйзам
  алдында жоопко тартылат.

  3 суроо:
  Биздин айыл окмот башчыбыздын кызматтык унаасы жок. Милдеттерин аткаруу учун озунун
  жеке менчик унаасын пайдаланат. Ошол озунун унаасына ондоп тузоо учун жергиликтуу
  бюджеттен акча каражаттарын жумшоо канчалык мызамдуу?

  Жооп: Эгерде кызматтык унаанын жоктугуна байланыштуу жеке менчик унаасын пайдаланса
  айыл окмот менен менчик ээсинин ортосунда ижарага алуу келишими болушу шарт. Мындай
  учурларда каржыласа болот. Башка учурларда каржылоо мыйзамсыз.

 24. 1 суроо.
  Мектептин ондоп тузоо иштерине каражат болунгондо курулуш материалдарына эле болунобу же аткарылуучу жумуштарына да болунуш керекпи?
  Жооп.
  Айыл окмот жергиликтуу бюджеттен мектептин ондоп тузоо ииштерине кетуучу материалын, аткарылуучу жумуштарына кетуучу чыгымдарын кошуп бериш керек. Бирок коп учурларда Айыл окмот материалга гана каражат болуп, жумуштарын болсо мугалимдер жамааты оз кучу менен аткарып жатканына кубо болуп журобуз.
  2 суроо.
  Республиклык бюджеттен жергиликтуу бюджетке берилуучу компенсация деген эмне жана кандай учурда берилет?
  Жооп.
  Жергиликтуу бюджет бекигенден кийин мыйзамдарга озгортуулордун киргизилишинен улам жергиликтуу бюджеттин кирешелери азайса же чыгашалары кобойсо республикалык бюджет ал каражаттарды копенсация катары кайтарып берет.

 25. Суроо: Эгерде депутат шайлоочулардын алдында отчет бербесе, депутаттык мандатынан ажыратууга болобу?
  Жооп: Айылдык Кеңеш шайлоочулардын алдында жыл ичинде эң кеминде бир жолу отчет бериши керек.Депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда төмөнкү учурларда токтотууга болот
  А) атайын органдын ( прокуратура),
  Б) соттун чечими
  В) Кеңештин сунушу менен.

 26. Суроо.
  Буга чейин айылдык кенештердин иш кагаздарын айыл окмотунун жооптуу катчысы аткарып турчу. Айрым айылдык кенештерде озунчо катчы алынды деп жатат, эгерде алынса кайсы айылдык кенештерге?
  Жооп:
  Айыл аймактагы калктын саны 6001 адамдан 20000 адамга чейин болсо жергиликтуу кенештин курамы 21 мандат болот. Ошол айылдык кенештерде атайын катчы кызматтык штаттар ачылды. Конкурстук негизде катчылар кабыл алынып, иш алып барышууда.

 27. Суроо.
  Буга чейин айылдык кенештердин иш кагаздарын айыл окмотунун жооптуу катчысы аткарып турчу. Айрым айылдык кенештерде озунчо катчы алынды деп жатат, эгерде алынса кайсы айылдык кенештерге?
  Жооп:
  Айыл аймактагы калктын саны 6001 адамдан 20000 адамга чейин болсо жергиликтуу кенештин курамы 21 мандат болот. Ошол айылдык кенештерде атайын катчы кызматтык штаттар ачылды. Конкурстук негизде катчылар кабыл алынып, иш алып барышууда.

 28. Суроо: айыл жергесинде жаш уландарды биринчи жолу аскердик каттоого отургусуда кеткен чыгымдарды ким төлөш керек.
  Жооп: Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө
  14-беренесинде таак көрөзүлгөн.
  1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары жана уюмдардын жетекчилери аскерге чакырылуучуларды жана аскерге милдеттүүлөрдү аларды райондук (шаардык) аскер комиссариаттарга чакырылып жаткандыгы жөнүндө кабарлоого жана алардын өз убагында барышын камсыз кылууга милдеттүү.

  суроо: Айылдык кенештин депутаттары элге отчет бериш керекпи?
  жооп: ооба бериш керек. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамынын 15-беренесинде так көргөзүлгөн. .
  Жергиликтүү кеңештин депутаты шайлоочулардын алдында өзүнүн иши жана өзү шайланган жергиликтүү кеңештин иши жөнүндө мезгил-мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кемитпей отчет берип турууга тийиш.

  суроо: Бизде бешинчи күнү базар күнү болуп чон базар уюшулат ошого машина токтоочу жай жок, ошондой ачып жергиликтүү бюджетке акча түшүрсө болобу?
  жооп: Болот, бул жөнүндө салык эмес кирешелер жөнүндө кодексинин 21-главасынын 67 – беренесинде көргөзүлгөн.

  21-глава. Автотранспорт токтотуу жана токтотуучу жай үчүн жыйым
  67-берене. Төлөөчү
  Атайын жабдылган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары тарабынан ушул максаттарда бөлүп берилген жерлерде автомашиналарды токтотуу жана токтотуучу жайларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруучу юридикалык жана жеке жактар жыйымдарды төлөөчүлөр болуп саналат.
  68-берене. Жыйымды киргизүүнүн тартиби
  Автотранспорт каражатын токтотуу жана токтотуу жайы үчүн жыйымдын өлчөмү, аны тескөө жана төлөө тартиби транспорт токтотуунун же токтотуучу жайдын ордун, суткадагы убактысын жана токтотуунун узактыгын, транспорттун түрүн эске алуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү өкүлчүлүктүү органы тарабынан, анын аткаруучу органынын сунушу боюнча белгиленет.

 29. суроо: Ысык-Көлдөгүдөй өнүктүрүү фондтундай кантип фонд түссөк болот?

  Жооп: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Региондорду өнүктүрүү фонддору боюнча типтүү жобосу бар, ошол токтом менен таанышып чыгыш керек. Ал токтомдо Районду өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп райондук мамлекеттик администрация ал эми облусту өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтү болуп эсептелет деп көргөзүлгөн.

 30. Суроо: Жергиликтүү кенештердин депутаттар саны кандайча аныкталат?

  Жооп: Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө КР мыйзамынын 23 беренесинде так көргөзүлгөн

  Жашаган калкынын санын эске алуу менен төмөнкүдөй белгиленет:
  1) Бишкек, Ош шаарларынын кеңештериники – 45 депутат;
  2) шаардык жана айылдык кеңештери калкынын саны 6000ге чейин – 11 депутат;
  3) 6001ден 20000ге чейин – 21 депутат;
  4) 20001ден жогору – 31 депутат.

 31. Суроо:
  • Эгер мамлекет республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каражат карап аткан болсо эмне үчүн мектеп, бала бакчалар ремонтко акча чогултушат?
  Жооп:
  – Мыйзамдар ж.б. ЧУАктылар ошондой эле Билим берүү министрлигинин кѳрсѳтмѳлѳрүнѳ ылайык мыйзамсыз акча чогултууга тыйуу салынган. Бирок бул жерде мыйзамсыз дегенге маани берүү керек. Эгерде билим берүү уюмунда ата энелер тарабынан атайын уюмдар түзүлүп, алар иш аракетиндеги айкындуулукту камсыздап иш алып барып жаткан болсо, ал мыйзамдуу делип эсептелиши мүмкүн. Экинчиден Сиздер айткан республикалык бюджеттен каржылоо Нормативдик каржылоо тууралу ченемге киргизилген. Анда бюджеттик каржылоо стандарты деген түшүнүк бар анда бир окуучуга (2016ж) 223 сом ремонтко каралган бирок каражаттын тартыштыгынан болжол менен 90-93 сом ѳлчѳмүндѳ каржыланууда. Окуучулары аз бирок мектептин кѳлѳмү чоң мектептерге бул каражат ѳтѳ аз. Демек, жергиликтүү бюджет жана ата энелер колдоосуна билим берүү уюмдары муктаж.

 32. Суроо:
  Эмне үчүн жергиликтүү маанидеги маселер жана ыгарылган укук маселер деп бѳлүшѳт, анын баарын айыл ѳкмѳт аткарып атпайбы баары бир?

  Жооп:
  – КР конституциясында жана ага ылайык бардык мыйзам, ЧУ Актыларда Ар бир деңгээлдин ѳзүнүн ыйгарым укуктары жана анын каржылоо булактары кепилденгендиги айтылган бул себептүү АѲ негизги милдеттери бул жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү жана каржылоо ошону менен бирге ошол чектеги (Айыл аймагынын) мамалекеттик ыйгарым функцияларды мыйзамдарга ылайык жүзѳгѳ ашуруу.

 33. Суроо:
  Жолалиев Эрмек (тамчы)
  Айыл ѳкмѳт башчысын шайлоодо Акимдин сунуштамасы менен келген адамга артыкчылык берилүүсү шартпы?

  Суроо:
  Токтобаева Роза (Бостери)
  Коомдук угууларды ѳткѳрүү сѳзсүз талап кылынуучу мамлекеттик иш чарабы?

 34. Суроо.
  Аймактын чегиндеги ээси аныкталбаган жерлер, имараттар кимге таандык?
  Жооп.
  Ээсиз жайларды соттун чечим и менен таануу натыйжасында муниципалдык менчикке алса болот.

  Суроо.
  Менчик ээси болуш учун кандай укуктарга ээ болушу керек?
  Жооп.
  Ээлик кылуу, пайдалануу жана тескоо укугуна ээ болгондо учурда толук менчик ээси болуп саналат

Комментарий кошуу