ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ / ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо / Оценка конкурсных документов АА включенных в короткий список