ТАЛАС ОБЛУСУ (Ири долбоорлор)

ОКК 2 цикл

I. Конкурска катышууга билдирмелерди бергендер

Бардык АА тизмеси

II. Алдын-ала этап

  1. Алдын-ала этаптан өткөндөрдүн тизмеси
  2. Алдын-ала этаптан өтпөй калгандардын тизмеси

III. Биринчи тур /Первый тур

  1. Биринчи этаптан өткөн айыл аймактардын тизмеси
  2. Биринчи этаптан өтпөй калган айыл аймактардын тизмеси

IV. Экинчи тур

Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо

V. Жеңүүчүлөр

Жеңүүчү АА тизмеси

ОКК 3 цикл

I. Конкурска катышууга билдирмелерди бергендер

Бардык АА тизмеси

II. Алдын-ала этап

  1. Алдын-ала этаптан өткөндөрдүн тизмеси
  2. Алдын-ала этаптан өтпөй калгандардын тизмеси

III. Биринчи тур /Первый тур

  1. Биринчи этаптан өткөн айыл аймактардын тизмеси
  2. Биринчи этаптан өтпөй калган айыл аймактардын тизмеси

IV. Экинчи тур

Тандалган тизмеге кирген АА сынактык документтерин баалоо

V. Жеңүүчүлөр

Жеңүүчү АА тизмеси