АРИС өз ишмердүүлүгүндө максаттуу айылдардын жашоочулары, жергиликтүү өз алдына башкаруу органдарынын өкүлдөрү, аялдар жана жаштар үчүн керектүү окутууларды уюштуруп келет.

АРИС өз ишмердүүлүгүндө максаттуу айылдардын жашоочулары, жергиликтүү өз алдына башкаруу органдарынын өкүлдөрү, аялдар жана жаштар үчүн керектүү окутууларды уюштуруп келет.
Аталган тренингдердин пайдасы тууралуу Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун Ак-Чий айылдык кеңешинин төрайымы Эльмира Султанбаева буларды айтат: